svetelnykoren.czRostlinaCharakteristika › Pěstování

Pěstování

Aby bylo možné využít plné vegetační období pro vývoj světelného kořene, je možné rychlit pacibulky, jednoleté hlízky (pacibulky, které byly již jeden rok v zemi), vrchní část kořene se „srdíčkem“ nebo řízky kořenů vážící 30 až 70 gramů.

S rychlením je možné začít již od Hromnic (2. února) do lehké a humózní půdy v hliněných květináčích nebo přímo do pěstebních beden ve studeném skleníku (ochrana před mrazem). Je samozřejmě možné začít s přímou výsadbou ven, ale později, když už máme určitou jistotu, že se neobjeví mráz. Jemné kořínky, které se asi po deseti dnech na rostlince objeví, nesmí nikdy vyschnout, ale nesmí se ani „topit“ ve vodě! Pacibulky je možné pěstovat ve velkých květináčích nebo nízkých jámách 30-50 cm hloubky. Pro pěstování jednoletých hlíz a částí kořenů potřebujeme mít pěstební prostot větší. Vzhledem k velmi hlubokému růstu (až do 2 m) je nutné světelný kořen pěstovat v jámách, příkopech s dřevěným orámováním 30-50 cm nebo bednách postavených na zem (hloubka 1- 125 cm, šířka 40 – 50 cm, délka libovolná). Rostliny vyžadují pro svůj růst oporu. Opora pro 4-8 m dlouhé úpony musí být stabilní (odolná proti větru, váhově dostačující). Pro ulehčení práce se doporučuje konstruovat opory nezávisle na bednách, aby nebylo nutné je v době sklizně demontovat.  

Skladba zeminy je vždy písek - sláma - kompost. Jámu nebo bednu z 80% naplníme křemičitým říčním pískem (zrnitost 0/2). Na písek položíme volně slámu asi 20 cm (ta se po zasypání hlínou slehne asi na 10 cm). Zasypeme dobrým vyzrálým kompostem celkem 20% -  nejprve asi 10 cm pod okraj, na tuto úroveň položíme vodorovně mladé jednoleté hlízky nebo řízky dospělé rostliny a dosypeme zbývajícím množstvím zeminy. Při pěstování pacibulek v menší jámě vše poměrově přizpůsobíme.

Při přibližně 20 - 30 cm hluboké vrstvě kompostu je vzdálenost rostlinek 20 cm (2 řady v jedné bedně). Pokud bychom sázeli v menších rozestupech, musí být podíl kompostové vrstvy v bedně vyšší (z důvodu potřeby živin). Kromě toho je v takovém případě nutné zajistit, aby se rostlinky do kompostové zeminy vložily hlouběji, protože optimální odstup od pískové vrstvy činí 20 cm z důvodu žádoucího množství světelného éteru rostoucích hlíz.

Světelný kořen nemá rád vítr a potřebuje tedy chráněné stanoviště. Pokud rostlinky rychlíme pod sklem, je třeba při vysazování do volné půdy dbát na přiměřenou aklimatizaci. Mladé lístky se jinak mohou na slunci rychle spálit.

V průběhu růstu se na stonku rostliny tvoří malé hlízky - pacibulky. Ty sbíráme, když jdou snadno oddělit od stonku a uchováme v neglazované nádobě do příští sadby. Sklizeň kořene probíhá v okamžiku, kdy zlaté podzimní zbarvení zhnědne a šlahouny se od kořene mohou snadno oddělit (září až 23. prosinec). Jelikož jsou kořeny v době sklizně velmi zranitelné, je nutné dbát velké opatrnosti. Kořen i pacibulky uchováme nejlépe v podzemním sklepě. Pokud nechceme kořeny konzumovat, je možné je nechat v zemi přezimovat. Povrch půdy něčím zakryjeme (více zeminy, chvojí, listy), aby případný velký mráz kořeny nespálil.

Co se týče hnojení, osvědčil se dobře vyzrálý kompost nebo jícha z kopřivy či jiných rostlin aplikované od svátku sv. Jana ve čtrnáctidenních odstupech.

Preparát roháček aplikujeme 10 dní před vysázením na připravenou půdu. Pokud by byl preparát použit teprve v den výsadby rostlinek, je možné si všimnout toho, že vysázené části kořene se zčásti rozloží (vysoká aktivita půdy). Druhou a třetí dávku preparátu aplikujeme krátce po vyrašení a kolem svátku sv. Jana. První dávka preparátu křemenáček se aplikuje poté, co se rozvinuly první listy. Další dávky se použijí vždy kolem úplňku (ještě za přibývajícího Měsíce), při východu Slunce.